Polski Hotmail obsługuje już załączanie dokumentów Office’a ze SkyDrive’a

Gdy dzisiaj chciałem wysłać wiadomość z mojego Hotmail’a zauważyłem nowy przycisk – Załącz dokument Office, który pozwala nam wysłać dokumenty utworzone w pakiecie Microsoft do SkyDrive’a i umieścić link do nich w wiadomości, wszystko za pomocą jednego przycisku. Niestety, możliwości edycji dokumentów załączonych w tradycyjny sposób dalej w polskiej wersji Hotmaila nie uświadczymy…

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading