Word w Docs.com wreszcie zyskał polski słownik

Wczoraj została wydana kolejna aktualizacja serwisu Docs.com udostępniającego pakiet Office Web Apps użytkownikom portalu społecznościowego Facebook. Wprowadziła ona do webowej wersji Word’a w serwisie słowniki w 30 językach, w tym również polskim. Teraz czekamy na uzupełnienie funkcjonalności pakietu względem wersji dostępnej w SkyDrive’ie (wstawianie wykresów w Excel’u i OneNote).

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading