Microsoft zapowiada Windows ThinPC

Windows ThinPC ma być specjalną, okrojoną i zamkniętą edycją systemu Windows 7 przeznaczoną dla firm chcących wykorzystać swoje starsze komputery jako terminale w środowisku Virtual Desktop Infrastructure (VDI), czyli mówiąc bardziej po polsku do łączenia się z wirtualnymi maszynami uruchamianymi na serwerach. Windows ThinPC ma być dostępny za darmo dla klientów korzystających z programu Software Assurance. Wykorzystanie systemu nie będzie wymagało posiadania licencji VDA. Pod koniec marca spodziewane jest wydanie wersji beta systemu w witrynie Microsoft Connect.

Źródło: winrurmors

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading