Użytkownicy Internet Explorer’a 9 RC będą zaktualizowani do wersji finalnej

Użytkownicy, którzy zainstalowali wersję Release Candidate przeglądarki Internet Explorer 9 zostaną automatycznie zaktualizowani poprzez Windows Update do wersji finalnej, gdy tylko się pojawi. Podobnie u osób, które zainstalowały wersję beta, wydanie kandydujące do bycia finalnym zostanie automatycznie zainstalowane. Oprócz tego wersja RC dziewiątego Internet Explorer’a jest obecnie oferowana jako opcjonalna aktualizacja również tym użytkownikom, którzy bety nie instalowali. Widać Microsoft jest dosyć pewien stabilności tego wydania.

Źródło: winrumors

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading