Zarządzanie listą wyjątków filtrowania ActiveX w Internet Explorerze 9

Internet Explorer 9 jest wyposażony w bardzo przydatną funkcję filtrowania dodatków ActiveX. Po jej włączeniu, tylko na stronach dodanych przez nas do białej listy będą wczytywane wszelkie pluginy takie jak Flash czy Java. Zasadniczą wadą tej funkcji jest to, że nie możemy tą listą zarządzać z poziomu aplikacji, czyli przykładowo po świeżej instalacji systemu musliebyśmy odwiedzić każdą stronę i dodać ją do białej listy.

Na szczęście jest na to sposób. Program przechowuje zatwierdzone strony w rejestrze, dokładniej w kluczu HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Safety\ActiveXFilterExceptions. Witryny są zapisywane jako wartości DWORD. W nazwie znajduje się domena, a wartość wpisu to 1 (dodatki ActiveX włączone) lub 0 (wyłączone). Wiedząc to możemy utworzyć sobie plik .reg ze wszystkimi stronami lub po prostu wyeksportować go z edytora rejestru.

Źródło: Within Windows

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading