Webowy Word w SkyDrive’ie oferuje już co-authoring!

Dzisiaj w webowym Wordzie dostępnym w ramach usługi SkyDrive pojawiła się wreszcie możliwość jednoczesnej edycji dokumentu przez kilka osób w tym samym czasie. Zmiany nie pojawiają się w czasie rzeczywistym, zamiast tego pojawia się dymek informujący nas o tym, że ktoś jeszcze edytuje dany dokument. Jeśli zechcemy zobaczyć wprowadzone zmiany wystarczy nacisnąć przycisk Zapisz. Niestety, podobnie jak z poprzednimi nowościami, tak i w tym wypadku firmy posiadające własne instalacje webowego Office’a bedą musiały trochę poczekać, aż otrzymają te funkcje.

Źródło: LiveSide.net

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading