Hyper-V pojawi się w Windows 8?

W buildzie 7989 systemu Windows 8, który niedawno wyciekł do sieci, odnaleziono opcję, która pozwala zainstalować oprogramowanie Hyper-V. Jest to o tyle dziwne, że dotychczas było ono dostępne jedynie, dla użytkowników systemów z rodziny Windows Server. Czyżby również użytkownicy edycji klienckich mieli uzyskać dostęp do Hyper-V? Nie wiadomo, gdyż Microsoft mógł po prostu zrobić taką edycję „all in one” tylko do testów, żeby nie kompilować dwóch wersji osobno.

Oprócz tego możemy się dowiedzieć jakie nowości się pojawią w trzeciej wersji Hyper-V (taka właśnie jest dołączona do omawianej bety):

Źródło: Microsoft Addict

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading