Hyper-V pojawi się w klienckiej wersji Windows 8

Na blogu Building Windows 8, Steven Sinofsky oficjalnie potwierdził, że oprogramowanie do tworzenia wirtualnych maszyn Hyper-V pojawi się w klienckiej wersji nowych okienek (do tej pory było dostępne jedynie dla posiadaczy serwerowej odmiany). Tym samym można założyć, że oznacza to „śmierć” Windows Virtual PC, gdyż w takim wypadku nic nie przemawia za tym, aby dalej rozwijać ten produkt.

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading