Poprawka naprawiająca problem z całkowitym zawieszaniem Windowsa 8

Microsoft zdecydował się udostępnić oficjalną poprawkę dla użytkowników systemu Windows 8 w wersji Release Preview, którzy doświadczają problemu z całkowitym zawieszaniem się systemu na komputerach z procesorami Intela. Oznaczona została symbolem 2727113 i jest już dostępna w usłudze Windows Update. Jeśli zastosowaliście wcześniej tymczasowe rozwiązanie tego programu, to przed instalacją aktualizacji należy cofnąć wprowadzone wtedy zmiany poprzez wydanie komendy bcdedit /set disabledynamictick no w wierszu poleceń uruchomionym z uprawnieniami administratora i ponowne uruchomienie komputera.

Źródło: Within Windows

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading