Jak zmienić folder zapisu zrzutów ekranu w Windows 8

Ósma wersja okienek od Microsoftu zyskała całkiem przydatną funkcję zapisywania zrzutów ekranu bezpośrednio do pliku przy pomocy kombinacji klawiszy Windows + Print Screen. Domyślnie są one zapisywane w katalogu Obrazy\Zrzuty ekranu znajdującym się w folderze użytkownika. Co jednak jeśli chcemy je umieścić gdzie indziej albo synchronizować ze SkyDrive’em? Po krótkich poszukiwaniach odkryłem, że trzeba się zwrócić do poczciwego rejestru.

Tworzenie symlinku w systemie plików NTFS nie wiedzieć czemu nie działa. W moim wypadku, Windows po takim „manewrze” przeniósł katalog na pulpit zamiast zapisywać obrazki w we wskazywanym przez symlink folderze.

Przechodząc do edycji rejestru – lokalizacja katalogu ze zrzutami ekranu znajduje się w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders\{B7BEDE81-DF94-4682-A7D8-57A52620B86F}. Wystarczy ją zamienić na własną i zrestartować komputer lub sam proces explorer.exe (dla przypomnienia, %USERPROFILE% zastępuje fragment ścieżki prowadzącej do folderu użytkownika).

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading