Nowe funkcje w kliencie OneDrive wbudowanym w Windows 8.1

W miniony czwartek firma Microsoft udostępniła szereg aktualizacji. Jedna z nich wprowadziła sporo zmian do wbudowanego w system klienta usługi OneDrive. Przede wszystkim po niedawnym przywróceniu ikony w pasku zadań, wróciła także jej dawna funkcjonalność. Po jej kliknięciu nie otwiera się już folder OneDrive, tylko małe okienko z informacją o stanie synchronizacji, przyciskami pozwalającymi wstrzymanie synchronizacji lub jej wymuszenie oraz odnośnikiem do katalogu z plikami zgromadzonymi w usłudze.

Zrzut ekranu (70).png

Poza tym, po kliknięciu na ikonkę prawym przyciskiem myszy możemy także uzyskać dostęp do listy konfliktów, otworzyć stronę OneDrive w przeglądarce oraz przejść do ustawień (gdzie zobaczyć można wersję klienta oraz wymusić pobranie wszystkich plików na dysk lub wyłączenie trzymania ich lokalnej kopii). Teraz przydałaby się jeszcze możliwość synchronizowania udostępnionych nam katalogów.

Źródło: WinSupersite

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading