Update 3 dla Visual Studio 2013 już dostępne

Microsoft udostępnił finalną wersję aktualizacji Update 3 dla środowiska Visual Studio 2013. Przynosi ona między innymi integrację funkcji Application Insights dla nowych i istniejących projektów, wsparcie funkcji CodeLens dla Git, możliwości wspierania konfiguracji wielo-monitorowych w aplikacjach Metro, możliwość dostosowania planów testowych (wymaga też TFS 2013 Update 3), funkcję Wyświetl źródło w widoku użycia CPU, ulepszenia Code Map oraz integrację z Azure WebJobs.

Aktualizacja jest dostępna do pobrania z Centrum pobierania Microsoftu.

Źródło: Neowin

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading