Wznowienie aktywności

Jak zapewne zauważyliście, od prawie trzech miesięcy nic nie pisałem mimo dosyć gorącego okresu (zbiżająca się premiera Windows 10). Wynikało to z tego, że zbiegło się to w czasie w końcem studiów, w związku z czym musiałem się skupić na zaliczeniach, kończeniu pracy magisterskiej i jej obronie. Ale już po wszystkim, więc wracam do pisania :)

Discover more from xpec website

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading